Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
KOP Bölgesi Girişimcilik ve Yenilik Analizi Değerlendirme Toplantıları Tamamlandı

KOP Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Projesi Değerlendirme Toplantıları tamamlandı.

Eklenme Tarihi
18.05.2017
Okunma Sayısı
751 Kez Okundu.
Haberi Paylaş

 

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının, KOP Eylem Planı’nda yer alan “Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi” için düzenlediği değerlendirme toplantıları tamamlandı.

 

Kalkınma Bakanlığına bağlı olarak kurulan KOP İdaresi Başkanlığı, görev sahası içerisindeki Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illeri için hazırlanan ve 10 Mayıs 2017 Çarşamba günü Niğde’de başlayan ‘Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analiz Projesi’nin değerlendirme toplantıları sırası ile 11 Mayıs 2017 Perşembe  günü Aksaray’da, 17 Mayıs 2017 Çarşamba günü Karaman’da, 18 Mayıs 2017 Perşembe günü ise Konya’da gerçekleştirildi.

 

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, Ahiler ve Mevlana Kalkınma Ajansı temsilcileri ile girişimci sanayicilerin yer aldığı değerlendirme toplantılarında KOP Bölgesi illerinin sanayisi alanındaki kümelenme analiz raporları masaya yatırıldı.

 

“Ülkemizin 2023 ve 2071 hedefleri için çalışıyoruz”

Ekonomik büyüme ile girişimcilik arasında pozitif bir ilişki olduğu ve istihdam artışının önemli bir kısmının yenilikçi girişimler tarafından sağlandığı ifade eden KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, rekabetçiliğin artmasında, yeni teknoloji üretiminde işsizliğin ve yoksulluğun azaltılmasında, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasında, beşeri ve sosyal sermaye düzeyin artırılmasında önemli etkileri bulunan girişimcilik ve yenilikçilik konularının uzun süredir KOP İdaresinin başlıca gündem maddeleri arasında yer aldığını belirterek; “Bugün biliyoruz ki, bu iki kavrama önem veren toplumlar, kalkınma yolunda bir hayli yol kat etmiştir. 1953 yılında savaştan çıkan ve 80’li yıllarda ülkemiz ile akran konumda bulunan Güney Kore şu anda 1 trilyon 400 milyar dolara ulaşan gayri safi yurtiçi hasılası ile dünyanın en büyük 11. ekonomisi oluşunu bence bu iki kelimeye borçludur. Diğer taraftan hızla yaygınlaşan ve gündemimizdeki yerini pekiştiren endüstri 4.0 devrimi ile özellikle gelişmiş sanayilerin dijitalleşmesi ve üretimlerde insan faktörünü minimize edileceği düşünülürse buradan kaynaklanacak artan işsizlik ile beraber atıl kalan insan kaynağını yetenekleri dahilinde değerlendirilmesi gerekliliği bizim gibi ülkeler için ayrı bir rekabet gündemi oluşturmaktadır. Bu konular bile girişimcilik ve yenilikçilik konularını farklı bakış açıları ile yeniden ön plana çıkartmaktadır” dedi.

 

Küresel Girişimcilik Gözlem Kuruluşunun 2016-2017 raporuna göre Türkiye’nin girişimcilere sağladığı destek sıralamasında 66 ülke içerisinden 25. sırada, Girişimci finans alanında 66 ülke arasında 20. Sırada yer aldığını belirten KOP Başkanı Bostancı, “İç pazar dinamiğinde 7, ticari ve yasal altyapıda 14, AR-GE transferinden ise 15. sırada yer almaktayız. KOP Bölgesi ülkemizin önemli üretim merkezlerinden birisi ve bu üretimin önemli bir kısmı KOBİ’ler tarafından yapılmakta. Ülkemizin dünya liginde daha üst sıralarda yer alması, halkımızın hak ettiği refah ve gelişmişlik düzeyine ulaşabilmesi için ortaya konan ülkemizin 2023 ve 2071 hedefleri var. Bugün bizleri bir araya getiren proje çalışmasına da başlarken ülkemizin bu hedeflerine katkı sağlamak ve geliştirmek için başladık” diye konuştu.

 

Değerlendirme toplantılarında her il için ayrı ayrı hazırlanan; Sanayide Rekabet Gücü Açısından Sanayide AR-GE ve İnovasyon Yatırımları ile Kümelenme Analizi, AR-GE, Yenilik ve Girişimcilik Teşviklerinden Yararlanma ile Destek Süreçlerinin Analizi, Girişimcilik Ekosistemi Açısından Kadın, Genç ve Yenilikçi Girişimler ile Hızlı Büyüyen KOBİ’lerin Analizi, Girişimcilik Fırsat Alanları ve İstişareler ve Yenilikçilik Ekosistemi Açısından Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği, Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofislerinin Analizi, Yenilik Fırsat Alanları konularında sunumlar gerçekleştirildi. 

Bu Haber 751 Defa Okundu.