Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
KOP Bölgesi'nde Hayvancılık Desteklemeleriyle İlgili Bilgilendirme

KOP BÖLGESİ'NDE HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİYLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde İlleri'nden oluşan KOP Bölgesi'nde yeni hayvancılık desteklemesinin ne zaman ve nasıl uygulanacağı ve mevcut hayvancılık desteklerinin durumunun ne olacağı hakkında sıkça bilgi talebinde bulunulmaktadır. Bu iki konuda gerekli açıklamalar kamuoyunun bilgisine aşağıda sunulmaktadır.

Eklenme Tarihi
20.06.2014
Okunma Sayısı
1159 Kez Okundu.
Haberi Paylaş

KOP BÖLGESİ'NDE HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİYLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde İlleri'nden oluşan KOP Bölgesi'nde yeni hayvancılık desteklemesinin ne zaman ve nasıl uygulanacağı ve mevcut hayvancılık desteklerinin durumunun ne olacağı hakkında sıkça bilgi talebinde bulunulmaktadır. Bu iki konuda gerekli açıklamalar kamuoyunun bilgisine aşağıda sunulmaktadır.

 

1. KOP Bölgesi’nde Hayvancılık Desteği Ne Zaman ve Nasıl Uygulamaya Geçecek?

KOP, DAP, GAP ve DOKAP kapsamındaki illerde damızlık koç, boğa ve teke alımında yüzde 80, yeni kurulacak veya tadilatı yapılacak büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yüzde 50 hibe destekleri ile ilgili  Bakanlar Kurulu kararı 04 Haziran 2014 tarihli ve 29020 sayılı Resmi Gazetede  daha önce yayımlanmıştı. 

Destekleme kapsamındaki illerde mevcut damızlık sığır ve damızlık koyun işletmelerinin inşaat ve damızlık erkek materyal temininin desteklenmesine ilişkin uygulama esasları tebliği de 5 Temmuz 2014 tarihli ve 29051 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. 

Bu Tebliğ, DAP, GAP, KOP ve DOKAP bölge illerinde, mevcut, en az 10 en fazla 49 büyükbaş veya en az 100 en fazla 200 küçükbaş kapasiteli işletmelere sahip yetiştiricilerin, projeli ahır-ağıl tadilat ya da yeni inşaat yapımı ve damızlık koç-teke alımı ile GAP, DAP ve DOKAP bölgeleri illerinde damızlık boğa alımı yatırımlarına, 2014-2018 yılları arasında hibe desteği uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarını kapsamaktadır. En az 1 yıl önce Bakanlıkça kayıt altına alınmış ve halen aktif, en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecektir.

 * DAP, GAP, KOP ve DOKAP Bölge Kalkınma İdareleri'nin bulunduğu bölgelerde bulunan 35 ilde uygulanacak Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Esasları TEBLİĞİ için tıklayınız.

 

2. Destekleme faaliyetleri hangi kurum tarafından yürütülecek ve başvurular nerelere yapılacaktır?

Bakanlar Kurulunun yukarıda belirtilen Kararının 6. maddesinin 1. bendinde belirtildiği üzere bu kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca çıkarılan tebliğ ile belirlenmiştir. Destekler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütecektir. Başvurular bu tebliğ kapsamında belirtilen şartlarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine yapılacaktır. 

 

3. Mevcut hayvancılık destekleri de devam edecek midir, bunlar hangileridir?

Bu yeni uygulama dışında çiftçiler Bakanlar Kurulu’nun 2014 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin kararı kapsamında yapılacak hayvancılık desteklemelerinden de yararlanmaya devam edecektir.

* Kararı görmek için tıklayınız. 

İlgili kararda belirtilen hayvancılık desteklemeleri aşağıda sunulmaktadır:

 (1) Hayvanları, Bakanlık kayıt sistemlerine ve Soy Kütüğü veya Ön Soy Kütüğü Sistemi (E-Islah) veri tabanına kayıtlı, sütçü, kombine ve etçi kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az beş baş anaç sığıra sahip, bu Kararın 11 inci maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiriciler ile sayı şartına bakılmaksızın hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç mandaya sahip olan yetiştiricilere, sütçü ve kombine ırkların anaç sığırı için soy kütüğüne kayıtlı olanlara ve etçi ırklara farklı olmak üzere hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatifler (kooperatif) ile 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş süt üretici birlikleri (birlik) tek işletme kabul edilir. Anaç sığır başına ödeme birim miktarları. tek işletme olarak kabul edilen. kooperatif ile birlikler hariç. 500 başa kadar tam. 501 baş ve üzeri için %50.sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Birlik ve kooperatiflere üye olup işletmesinde 500 baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiricilere hayvan sayısı limitleri uygulanır.

1

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır

225 TL/baş

2

Etçi ırklar anaç sığır

350 TL/baş

3

Anaç manda

400 TL/baş

4

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave

70 TL/baş

 

(2) E-Islah veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama veya etçi ırklarda Bakanlıktan izin alınmış tabii tohumlama boğası ile tohumlama sonucu doğan, tüm buzağılara (dişilere Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla). döl kontrolü projesi kapsamında testi tamamlanıp onaylanmış boğa sperması ile yapılan suni tohumlamadan doğanlara ve yerli ırk veya melezi sığırlardan etçi ırklara ait sperma ile yapılacak tohumlama sonucu doğan buzağılara farklı olmak üzere buzağı başına yetiştiricilere aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1

Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı

75 TL/baş

2

Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağılara ilave

35 TL/baş

3

Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağılara ilave

75 TL/baş

 

(3) Sürü yöneticisi istihdamı desteği uygulaması. 500 baş ve üzeri küçükbaş hayvan sayısına sahip işletmelerde 2014 yılında başlar. Sürü yöneticisi istihdamı desteği 5.000TL/işletme olarak 2015 yılı bütçesinden ödenir.

(4) Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarını, (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1.1.2009 ve sonrası olanlar hariç olmak üzere) etçi veya kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları (dişilere Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Yetiştiricilere, bu destek kapsamındaki hayvanları için birinci ve ikinci fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz.

 

1

 

Besilik Materyal Üretim Desteği (baş)

Anaç Sığır

350 TL/Baş

Buzağı

150 TL/Baş

 

(5) Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere anaç hayvan başına 20 TL/baş ödeme yapılır.

(6) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik)’ne ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere 20 TL/kg ödeme yapılır.

(7) Üretmiş olduğu çiğ sütü, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesislerine satan, bu Kararın 1 1 inci maddesinde belirtilen bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere, manda koyun ve keçi sütü için 0.2 TL/it. inek sütü için ise soğutulmuş süte farklı olmak üzere Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılır.

(8) Islah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi projesi kapsan1ında. her bir sığır için süt içeriğinin tespiti amacıyla yapılacak analizler için Ankara. İzmir. Balıkesir. Bursa ve Tekirdağ illerinde 50 TL/baş ödeme yapılır.

(9) İpekböceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)’ne kutu başına. ürettiği yaş ipekböceği kozasını satan yetiştiricilere aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1

Tohum (kutu)

30 TL/adet

2

1. sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer

30 TL/kg

 

(10) Arı yetiştiriciliği yapan ve bu Kararın 11′ inci maddesinde belirtilen merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye olan üreticilere, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olma şartı ile kovan başına, seralarda doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı seralarda. bombus arısı kullanan yetiştiricilere koloni başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1

Arılı kovan

10 TL/adet

2

Bombus arsı

60 TL/koloni

 

(11) Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla. ürün için kilogram başına, aşağıda belirtilen miktarlara göre doğrudan üreticiye destekleme ödemesi yapılır. Bir işletmenin destekten faydalanabileceği en fazla miktar yılda 500.000 kg’dır. 250.000 kg/yıl’a (250.000 kg dahil) kadar olan kısmına aşağıda belirtilen miktarın tamamı, 250.001-500.000 kg/yıl (500.000 kg/yıl dahil) olan kısmı için ise %50′ si tutarında destekleme ödemesi yapılır.

1

Alabalık

0,65 TL/kg

2

Çipura-Levrek

0,85 TL/kg

3

Yeni türler

1 TL/kg

4

Midye

0,05 TL/kg

 

(12) Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesi ve stoklar üzerindeki av baskısının azaltılması amacıyla, su ürünleri ruhsat teskeresine sahip on metre ve üzerindeki balıkçı gemisi sahiplerine, gemilerinin avcılıktan çıkarılması karşılığında, gemi boyuna göre aşağıda belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılır. Bu desteklemeden yararlanarak avcılıktan çıkarılan gemiler hakkında Bakanlık her türlü tasarrufa yetkilidir.

Sıra No

Gemi boyu (m)

Bir metresi için ödenecek destek miktarı (TL)

1

10-20

10.000

2

21-30

15.000

3

31-34

20.000

4

35-45

30.000

5

46 ve üzeri

35.000

 

(l3) Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere. yapay çayır-mera için üretim yaptıkları ilk yıl çok yıllık yem bitkilerinden yonca için 4 yıl ve korunga için 3 yıl süreyle. tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için. ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1

Yonca (sulu)

50 TL/dekar/yıl

2

Yonca (kuru)

30 TL/dekar/yıl

3

Korunga

40 TL/dekar/yıl

4

Tek yıllıklar

35 TL/dekar

5

Silajlık tek yıllıklar

50 TL/dekar

6

Silajlık mısır (sulu)

75 TL/dekar

7

Silajlık mısır (kuru)

35 TL/dekar

8

Yapay çayır-mera

100 TL/dekar

 

(14) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında belirlenen hayvan hastalık tazminatları, miktarı il ve ilçelerde oluşturulan Yerel Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenerek hayvan sahiplerine ödenir.

(15) Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan. damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam. 501 baş ve üzeri için %50″sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Bu desteklemeden yararlanan işletmelere birinci ve dördüncü fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz. Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için. ilave olarak hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1

Hastalıktan Ari İşletme Desteği

375 TL/baş

2

Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave)

50 TL/baş

 

(16) Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar için uygulayıcılara aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır.

1

Şap Aşısı (Büyükbaş)

0,75 TL/baş

2

Şap Aşısı (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

3

Brucellosis (Büyükbaş)

1,50 TL/baş

4

Brucellosis (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

 

(17) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta ise kovan başına aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır. Bu desteklemeden yararlanan mandalar için birinci fıkrada belirtilen ödemeler, sığırlar için birinci ve dördüncü fıkralarda belirtilen ödemeler yapılmaz.

1

Büyükbaş Koruma

500 TL/baş

2

Küçükbaş Koruma

80TL/baş

3

Arı Koruma

40 TL/kovan

4

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü

Anaç 35 TL/baş

Yavru 50 TL/baş

5

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü

Anaç 35 TL/baş

Yavru 20 TL/baş

6

Halk Elinde Manda Islahı

700 TL/baş

7

Damızlığa Ayrılan Manda Yavrusu Desteği

100 TL/baş

 

(18) Çiğ sütün değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığın 2014 ve 2015 yılı için belirleyeceği dönemler ile uygulama ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgililere ödeme yapılır.

(19) Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, 600 başa kadar tam, 601 baş ve üzeri için ise %50′si kadar hayvan başına Bakanlıkça belirlenecek miktarda ödeme yapılır.

Mevcut hayvancılık desteklemesinden kimlerin ne şekilde yararlanabileceği Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan hayvancılık desteklemeleri hakkında uygulama esasları tebliği ile belirlenmiştir. Uygulama tebliğini görmek için tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140528M1-2.docx

 

Bu Haber 1159 Defa Okundu.