Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
KOP İdaresi’nde Kırsal Kalkınma Çalıştayı düzenlendi.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal-Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Elma, Kiraz, Üzüm ve Çilek Meyvelerinde Değer Zinciri Analizi Araştırma ve Etüt Projesi’ kapsamında bir çalıştay düzenledi.

Eklenme Tarihi
29.03.2017
Okunma Sayısı
880 Kez Okundu.
Haberi Paylaş

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal-Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Elma, Kiraz, Üzüm ve Çilek Meyvelerinde Değer Zinciri Analizi Araştırma ve Etüt Projesi’ kapsamında bir çalıştay düzenledi.

 

İdarenin Büyük Selçuklu Toplantı salonunda yapılan çalıştaya Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde’den gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürleri, Enstitü Müdürleri, Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile Oda ve Birlik Başkanları ve akademisyenler katıldı.

 

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, ‘Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal-Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Elma, Kiraz, Üzüm ve Çilek Meyvelerinde Değer Zinciri Analizi Araştırma ve Etüt Projesi’ kapsamında düzenlenen çalıştay ile proje hakkında katılımcıların görüşlerini almak istediklerini söyledi.

 

 

“Kırsal kalkınmayı önemsiyoruz”

 

KOP Bölgesi’nde, örgütlenme ve istihdam düzeyi yüksek, ülke ortalamasının üzerinde gelir üreten, sürdürülebilir rekabet gücüne sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde işlevsel bir pazarlama ağına sahip,  sosyal ve fiziki altyapısı gelişmiş, refah düzeyi yüksek ve kentsel alanlarla bütünleşik bir KOP kırsalı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Başkan Bostancı, gereken altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygulanabilir bir destek modelinin ortaya konulması için çalıştıklarını söyledi.

 

Bu amaçla KOP Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı’na başladıklarını ve 2016 yılında Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine pilot projeler uygulamak üzere yaklaşık 4 milyon TL’lik bir ödenek aktardıklarını söyleyen Başkan Bostancı, “Bu kapsamda ‘Yaz Seracılığının yaygınlaştırılması’, ‘Serbest Sistem Tavukçuluk’, ‘Bağcılık, Arıcılık ve Örgütlenme’ gibi alanlarda yürütülen çalışmaların yanı sıra yerel ürünlerin pazarlanmasına yönelik projelerin verilen destekler sonucu hayata geçirildi.” diye konuştu.

 

“Bölgemizde göçü engelleyecek projeler üretmeye çalışıyoruz”

 

Bölgemiz başta olmak üzere ülke genelinde kırsalda yaşayan insanların, bulundukları bölgeye kıyasla yaşam kalitelerini artırmak, kamunun sağladığı maddi, manevi ve sosyal hizmetlerden faydalanmak, çocuklarına daha iyi eğitim ve yaşam standardı sunmak amacı ile kentlere göç etmeyi tercih ettiklerini ifade eden Bostancı, şunları söyledi:

 

“Bu kapsamda, su kısıtı yaşayan bölgede birim alandan elde edilen tarımsal üretimin artırılması için temel ihtiyaçların başında gelen sulama altyapılarının oluşturulması amacı ile 2011 yılından bu yana KOP KÖSİP olarak adlandırdığımız Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı ile yaklaşık 450 Milyon TL kaynak kullandırılarak bölge genelinde yaklaşık 1 Milyon Dekar alanda basınçlı sulama altyapısı kuruldu. Bölgede katma değeri yüksek ürün desenine geçiş için kapsamlı bir eğitim yayım programı ile bütünleşik bir kırsal kalkınma modeline duyduğumuz ihtiyaçtan yola çıkarak; 2014 yılından bu yana KOP TEYAP adı altında yürüttüğümüz KOP Bölgesi Tarımsal Eğitim ve Yayım Programı uyguluyoruz. Bu kapsamda düzenlenen eğitimler arasında dağlık bölgelerde ürün deseninin zenginleştirilmesine ve ürünlerin katma değerlerinin artırılarak gelir seviyesinin yükseltilmesi amacı ile çiftçilerin bilinçlendirilmesine yönelik eğitimler önemli bir yer tutmaktadır. Bölgede uygulanacak olan kırsal kalkınma desteklemelerine yönelik bir yol haritasının oluşturulabilmesi amacı ile bir araya geldiğimiz “Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal-Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Elma, Kiraz, Üzüm ve Çilek Meyvelerinde Değer Zinciri Analizi Araştırma ve Etüt Projesi” ne 2015 yılı itibarı ile başladık. Onuncu Kalkınma Planı ve Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinde belirlenen genel ilkeler doğrultusunda; bölgemizde kırsalda yaşayan halkımızın iş ve yaşam koşullarının kentsel alan koşullarına yaklaştırılması ve insanımızın doğduğu yerde doymasını sağlayacak kapsayıcı ve sürdürülebilir entegre bir kırsal kalkınma sürecinin başlatılmasını amacı ile yürüttüğümüz “Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal-Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi Projemizi; ilk etapta istatistiki verilere göre daha dezavantajlı olduğunu tespit ettiğimiz 36 ilçemizde başlattık. Söz konusu projenin ilk etabını oluşturan ve sizlerden gelen değerli katkılar ile şekillendirdiğimiz Model Çalışmasının çıktılarına inşallah bugün yine sizin katkılarınız ile son halini vermeyi planlıyoruz. Başkanlığımızca bu toplantıya konu fizibilite çalışması neticesine göre yürütülecek olan KOP Bölgesi Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programının sizler tarafından yürütülmekte olan Göksu-Taşeli Kırsal Kalkınma Programı, ORKÖY ve benzeri çalışmaları bütünleyici nitelikte bir çalışma olması ve mükerrerliklerin önüne geçilebilmesi açısından bugün burada sunacağınız katkılar yol gösterici olacaktır.” diye konuştu.

 

Çalıştayın ikinci bölümüne dört farklı salonda oluşturulan gruplarla devam edildi.

Bu Haber 880 Defa Okundu.