Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Güneş Pillerinin (PV) Bölgemizde Üretilebilmesine Yönelik Etüt Çalışmaları Projesi

Proje ile ülkemizdeki güneş hücresi ihtiyacının yerel sermaye ile bölgede üretilebilirliğinin belirlenmesi, güneş enerji sistemlerinin bireysel olarak kullanımının yaygınlaştırılması, bölgenin enerji potansiyelinin değerlendirilmesi, güneş enerjisi teknolojisinin geliştirilmesi ve birçok alt sektörün beslenmesi ile ekonomik kalkınmaya olumlu etkilerin sağlanması amaçlanmaktadır.

 

Proje kapsamında, Konya ili Karapınar ilçesinde 6.000 ha alana kurulan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin yatırıma açılmasıyla oluşacak ihtiyacı karşılayabilecek güneş pillerinin (PV) ve yüksek teknolojili ekipmanların Bölgemizde üretilebilmesine yönelik etüt çalışması gerçekleştirilecektir. Bu amaçla, ilk olarak mevcut fotovoltaik teknolojilerinin karşılaştırılması ile Bölge için en uygun teknoloji belirlenerek ihtiyaç duyulan gereksinimler ortaya konulacaktır.

 

 

Proje, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi uhdesinde ODTÜ Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Ömer Halisdemir Üniversitesi Nano Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin katkılarıyla işbirliği içerisinde yürütülmektedir. 

 

Proje, Ekonomik Kalkınma Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.

 

 

PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

 

 

 

 

TÜBİTAK ve KOP İdaresi Arasında ‘Yerli Üretim İçin’ İşbirliği

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Ülkemizde en büyük güneş enerjisi santrallerinin kurulumlarının beklendiği Konya Ovası için fizibilite çalışmasına başladı. Devamı ...