Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Karstik Çöküntü Alanlarının Belirlenmesi Projesi

Konya Kapalı Havzası’nda gelişen karstik kökenli çöküntülerin oluşum mekanizmaları ve gelişim süreçleri araştırılarak bölgesel ölçekte (1/25.000 ve daha küçük) obruk dağılımlarını ortaya çıkarmak ve olası tehlike alanlarının sınıflandırılacağı haritaları oluşturmak hedeflenmektedir.

 

Bu kapsamda, MTA Genel Müdürlüğü Konya Kapalı Havzasında önemli bir tehlikeye neden olabilecek karstik boşlukların jeolojik, jeoteknik ve jeofizik yöntemlerle araştırılması, oluşum mekanizmaları hakkında veri toplanması ve bu verilerin değerlendirilmesi sonucunda tehlike haritaları ve nihai rapor oluşturacaktır. AFAD Başkanlığı ise MTA Genel Müdürlüğünün yapacağı mühendislik çalışmalarına göre bölgede gerekli önlemleri alacaktır.

 

Proje 2015-2019 yılları arasında uygulanacaktır. Proje kapsamında KOP İdaresi koordinatörlüğünde, MTA Genel Müdürlüğü ve AFAD Başkanlığı ile protokol 2015 yılı Haziran ayında imzalanmıştır.

 

Proje, Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.