Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOP SOGEP)

 

Toplumun içinde bulunduğu yoksulluk ve göç gibi olgulardan kaynaklanan sorunları gidermek ve ortaya çıkan adaptasyon sorunlarını ortadan kaldırmak, özel politika gerektiren kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata aktif şekilde katılmalarını sağlayarak toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmek ve kalkınma sürecini hızlandırmak amacı ile istihdam ve mesleki gelişim, sosyal içerme, kültür sanat ve spor alanlarındaki projeleri desteklenmesi programın temel amacıdır.

 

Program, KOP Bölgesi illerinden olan Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir’de yürütülecektir. Programın kapsadığı alan, Kalkınma Bakanlığı’nın yürüttüğü SODES programının uygulanmadığı iller olarak belirlenmiştir.

 

Mesleki gelişim başlığındaki projelerin, KOP Bölgesi’ndeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi, becerilerin geliştirilmesi ve kendi işini kurabileceklere destek olunmasına yönelik hazırlanması amaçlanmaktadır.

 

Sosyal içerme konusunda hazırlanacak projelerin, KOP illerinde yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması; yaşlı, engelli, kadın ve çocuk gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi, bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması amaçlarını gütmesi beklenmektedir.

 

Kültür, sanat ve spor konularında hazırlanacak projelerden ise KOP illerinde toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi ile özellikle madde bağımlısı ya da suça bulaşmış çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlerden yararlandırılmasına ve topluma yararlı alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olunmasına yönelik hedeflerinin olması beklenmektedir.