Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Arabuluculuk Komisyonu

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği 02.06.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, mezkur Yönetmeliğin “İdarenin Temsili” başlıklı 18/2’nci maddesinde yer alan “İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı e-posta adresi ve telefon numarasını, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdikten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alır.” hükmü gereğince Başkanlığımız Arabuluculuk Komisyonuna ait iletişim bilgileri ekte yer almaktadır. 

 

KOMİSYON İRTİBAT BİLGİLERİ

Telefon: (0332) 280 28 00

Belgegeçer: (0332) 280 29 00

Adres: Konevi Mah. Feritpaşa Cad. No:18 Meram/KONYA

Elektronik Posta: oktay.kanat@kop.gov.tr

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi: kopbki@hs01.kep.tr

 

KOMİSYON ÜYELERİ

Oktay KANAT – Mali Hizmetler Uzmanı (Sekreterya)

Mehmet ÖZÇELİK – Uzman

Ali Aydın İDİZ – Mali Hizmetler Uzmanı