Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

İç Kontrol

KOP İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (2017-2019)

KOP İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (2020-2022)

KOP İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (2024-2026)