Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

İç Kontrol

KOP İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı