Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Kanun - KHK

KOP İdaresi Kuruluş Mevzuatı

KOP İdaresi Süre Uzatımı ve Eklenen İller Hakkındaki Kararname (2016/8870)

KOP İdaresi Eklenen İller Hakkındaki Kararname (2016/9140)