Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Yönergeler

PERSONELİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYONU YÖNERGESİ