Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Yönergeler

PERSONELİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYONU YÖNERGESİ

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI EVRAK KAYIT-DOSYALAMA VE SEVK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞINDA 4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN PERSONELE İLİŞKİN DİSİPLİN YÖNERGESİ

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ