Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Kitap-Broşür

Bu sitede yer alan ve KOP İdaresi'nin ürettiği bilgi/veriler KOP İdaresi kaynak gösterilerek kullanılabilir.

ÇİFLİK HAYVANLARININ OTLAMA ALIŞKANLIKLARI

KOYUN KEÇİ SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ

KOYUN KEÇİ SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ (El Kitabı)

BUZAĞI SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUZAĞI SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ (El Kitabı)

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PROJELERİ

Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı

KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi

KOP Kırsal Kalkınma Programı

Hidrojik ve Jeolojik Etüt Projeleri

Tarım Dışı Alanlarda Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması Projesi

Sosyal Projeler

KOP Sanayi ve Enerji Projeleri

KOP Kültür ve Turizm Projeleri

VI. KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU

UNİKOP BÖLGESEL KALKINMA DERGİSİ

UNİKOP BÖLGESEL KALKINMA DERGİSİ

4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DEVELOPMENT OF KOP REGION

III. KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU

II. KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU

KOP OKUYOR PROJESİ TANITIM KİTABI

FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI ve BAŞVURU SÜREÇLERİ

AR-GE, YENİLİK, GİRİŞİMCİLİK, TİCARİLEŞTİRME VE YATIRIM DESTEKLERİ EL KİTABI

KOP EYLEM PLANI 2014-2018 Tanıtım Kitabı

KOP Tanıtım ve Faaliyetler Kitapçığı

KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı Tanıtım Kitapçığı

KOP TEYAP Tanıtım Broşürü

Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi Tanıtım Broşürü

KOP İdaresi Tanıtım Broşürü

Geçmişten Günümüze Ulaşım Fotoğraf Sergisi

Osmanlı'nın Güvenli Veri Merkezi Konya Kitabı

Niğde Valiliği KOP Yatırımları Kitapçığı

Bölgesel Kalkınma Dergisi (Sayı 1-2)

I. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Bildiri Kitabı