Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Geçici Görevlendirme

 

Geçici Görevlendirme Suretiyle İstihdam

 


Başkanlığımız, 2011 yılından buyana insanı merkezine alan katılımcı ve yenilikçi bir yaklaşımla, KOP Bölgesinin tüm sektörlerdeki potansiyelinin planlı ve programlı bir şekilde değerlendirilmesi ve bu sayede bölge kalkınmasının hızlandırılmasına katkıda bulunmak misyonu ile Anadolu'nun geçmişten gelen gücünü günümüz dinamikleriyle harmanlayarak, KOP Bölgesini küresel ölçekte bir cazibe merkezi haline getiren, kurumsal kültürü yerleşmiş; güvenilir, lider bir kurum olma vizyonu ile hizmet etmektedir.


Bu doğrultuda Başkanlığımız kuruluş Kanunu olan 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5’inci maddesi uyarınca; Başkanlığımızın kariyer planlaması ve stratejik planı dâhilinde çalışma sahamıza göre ihtiyaç duyulan branşlara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel geçici görevlendirme suretiyle Başkanlığımızda çalışabilmektedir. 


Başkanlığımızda açıktan ve naklen atamalar ile sözleşmeli pozisyonlar dışında 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5’inci maddesi kapsamında geçici görevli olarak çalışacak personelin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde görev yapıyor olması gerekmektedir.


 Anılan kurumlarda görev yapan personel, aylık ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali, sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla Başkanlığımızda geçici görevli olarak istihdam edilebilmektedir.