Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Raporlar

KOP BKİ Tarafından Üretilen Bazı Raporlar

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, kuruluşundan bu yana çeşitli konularda toplantı, panel ve çalıştaylar düzenlemiş, Bölge kalkınmasına yön verecek önemli raporlar hazırlamış, bu raporları ilgili kurum ve kuruluşlara ileterek gündem oluşturmuş ve gündemi Bölge yararına değiştirmiştir.

 

Bu sitede yer alan ve KOP İdaresi'nin ürettiği bilgi/veriler KOP İdaresi kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi - Yatırımcı Rehberi

Aksaray Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi

Kırşehir Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi

Konya Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi

Nevşehir Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi

Niğde Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi

Yozgat Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi

2020 Yılı Yatırım Programı Değerlendirmesi

ÜRETİCİ REHBERİ- Arıcılık ve Maliyetler

ÜRETİCİ REHBERİ- Badem ve Maliyetleri

ÜRETİCİ REHBERİ- Elma ve Maliyetleri

ÜRETİCİ REHBERİ- Kanatlı Hayvancılık ve Maliyetleri

ÜRETİCİ REHBERİ- Kiraz ve Maliyetleri

ÜRETİCİ REHBERİ- Organik Tarım

ÜRETİCİ REHBERİ- Tıbbi Aromatik Rehber ve Maliyetleri

ÜRETİCİ REHBERİ- Çilek rehber ve Maliyetler

ÜRETİCİ REHBERİ-Ceviz ve Maliyetleri

ÜRETİCİ REHBERİ-Küçükbaş Hayvancılık ve Maliyetleri

ÜRETİCİ REHBERİ-Örtü Altı Sebzecilik ve Maliyetler

ÜRETİCİ REHBERİ-Üzüm ve Maliyetler

Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal-Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Elma, Kiraz, Üzüm, ve Çilek Meyvelerinde Değer Zinciri Analizi Araştırma ve Etüd Projesi YATIRIMCI REHBERİ

Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal-Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi II. Etap YATIRIMCI REHBERİ

KOP Sosyal Projeler Çalıştayı Sonuç Raporu - Aralık 2018

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi Aksaray İli Nihai Raporu

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi Karaman İli Nihai Raporu

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi Konya İli Nihai Raporu

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi Niğde İli Nihai Raporu

Okuma Kültürü ve Farkındalık Çalıştayı Sonuç Raporu

KOP Son Durum Raporu (2017-Temmuz)

KOP Son Durum Raporu (2016)

KOP Son Durum Raporu (2015)

KOP Bölgesi Trafik Güvenliği Araştırma Projesi NİĞDE İLİ ÖZELİNDE RAPOR

KOP Bölgesi Trafik Güvenliği Araştırma Projesi KONYA İLİ ÖZELİNDE RAPOR

KOP Bölgesi Trafik Güvenliği Araştırma Projesi KARAMAN İLİ ÖZELİNDE RAPOR

KOP Bölgesi Trafik Güvenliği Araştırma Projesi AKSARAY İLİ ÖZELİNDE RAPOR

Sütaş Aksaray Tesisi Yatırımının Etki Analizi Raporu (Kalkınma Bakanlığı) (2012)

Karapınar Kömür Rezervi Raporu (MTA Genel Müdürlüğü) (2012)

MTA Konya İli Jeotermal Araştırmaları Raporu 2012

KOP İdaresi "Su Kanunu Tasarısı" Hakkında Bakanlığa iletilen görüşleri (Kasım 2012)

KOP Bölgesi Gölleri, Depolamaları ve Sulak Alanları Raporu

Konya-Isparta Çevre Düzeni Planı ve Hayvancılık Tesislerinde Karşılaşılan Mevzuat Kaynaklı Sorunların Konya İlinde Hayvancılığa Etkileri Raporu (Nisan 2012) PDF

DSİ Genel Müdürlüğü Tarafından KOP İllerinde Uygulanacak Olan Su Kotalarının Bitki Üretimine Olası Etkileri Raporu (Ağustos 2012) PDF

DSİ 4. Bölge Müdürlüğü KOP Bölgesi Sulama Projeleri Durum Özeti (Eylül 2012) PDF

DSİ Genel Müdürlüğü'nün 7 Haziran 2011 Tarih ve 27957 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan DSİ Yer Altı Suyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği İnceleme Raporu (Ocak 2012) PDF

KOP Bölgesinde Arazi Ve Enerji Üretim Planlaması Raporu KOP İdaresi (Ekim 2012) PDF

"KOP Bölgesi'nde DSİ Yeraltısuyu (YAS) Eylem Planı ve Kuyulara Su Tahsisi Uygulaması: Genel Değerlendirme ve Öneriler" Raporu (Aralık 2012) PDF

KOP Bölgesine Havza Dışından Su Temini Önerileri Raporu (Ocak 2013) PDF

KOP Bölgesi AT ve TİGH Eylem Planı Önerisi (Mayıs 2013) PDF

KOP Bölge Nüfusu ve 2012 Yılı İtibariyle Nüfus Hareketleri - (Temmuz 2013) PDF

Kayseri Antalya Demiryolu Bölgesel Ulaştırma Çalıştayı 08 Kasım 2013 KOP BKİ

KOP Bölgesi SOSYO - EKONOMİK Göstergeler Ağustos 2014

KOP Bölgesinde Tarımsal Eğitim ve İhtiyaç Analizi-2015