Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

KOP Bölgesi Trafik Güvenliği Araştırma Projesi

 

 

Trafik güvenliği, dünyada olduğu kadar ülkemizde de önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konudaki istatistikler incelendiğinde; 2013 yılı içerisinde dünya çapında trafik kazalarında yaklaşık 3 milyon kişi hayatını kaybetmiş; aynı yıl içerisinde, yaşanan trafik kazalarında 50 milyondan fazla insan yaralanmıştır. Bu trafik kazalarının sosyo-ekonomik maliyeti ise 518 milyar dolardır ve bu tutar ülkelerin gayri safi milli hasılalarının yaklaşık %2-%3’lük bir kısmına denk gelmektedir. Trafik kazalarında bir saatte 158 kişi hayatını kaybederken, her üç dakikada bir çocuk hayatını kaybetmektedir. Türkiye’de ise yıllık ortalama 2.296 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir.

 

KOP Bölgesi özelinde konuya bakıldığında; ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %5,64’ünün ve maddi hasarlı trafik kazalarının %4,26’sının Bölgemizde meydana geldiği görülmektedir. Dolayısıyla, hem Türkiye hem de KOP Bölgesi için trafik güvenliği yönelik araştırmalar önem kazanmaktadır.

 

Bu bağlamda Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan “Trafik Güvenliği” konusu ile ilgili olarak İdaremiz, KOP Bölgesi (Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde) illerinde çalışma yapmıştır. Söz konusu çalışma, KOP Bölgesi illerinde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını en aza indirerek güvenli bir ulaşım sistemi elde edilmesine yönelik olarak yürütülmüştür.

 

Proje çalışmalarında 5E yaklaşımı olan Engineering- Mühendislik, Education-Eğitim, Enforcement-Yaptırım, Energy-Enerji, Environment-Çevre konularını da göz önünde bulundurulmuştur.

 

KOP Bölgesi Trafik Güvenliği Araştırma Projesi ile trafik güvenliği konusunda eksikliklerin belirlenerek trafik faaliyetlerine yön verecek çözüm önerileri sayesinde hem yayalar hem de taşıtlar için güvenli trafik ortamının sağlanmasını amaçlanmıştır. Belirlenen bu amaç doğrultusunda, KOP Bölgesi illerine yönelik yaya ve taşıt bağlamında trafik güvenliğine ilişkin sorunların tespiti ve sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir. Ayrıca proje ile trafik güvenliğini oluşturan bileşenler, bütüncül bir şekilde incelenip konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşülerek bu kurumların trafik güvenliği konusunda yapacağı çalışmalara yardımcı olacak stratejik bir yol haritasının ortaya konulması, alternatif ulaşım türlerinin geliştirilmesi ve Bölgede daha güvenli bir trafik sirkülasyonunun sağlanması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını en aza indirerek güvenli bir ulaşım sisteminin elde edilmesine yönelik çalışma tamamlanmıştır.

 

Proje kapsamında;

  • KOP Bölgesi illerinde yerinde yapılan incelemelerle kaza oluş sebepleri araştırılmıştır.
  • İl Belediyeleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kurumlardan gerekli bilgiler alınarak mevcut durum tespiti yapılmıştır.
  • Konuyla ilgili olabilecek tüm kurum personeliyle anketler yapılarak, sorunlar tespit edilmiştir.
  • Trafik güvenliği konusunda tüm paydaşların görüşleri alınmış ve Kamu Kurumlarından elde edilen bilgilerle Bölgedeki ana arterlerin tematik risk haritaları oluşturulmuştur.
  • Proje kapsamında çeşitli analizler yapılarak iller bazında trafik güvenliğini tehdit eden faktörler belirlenmiş ve çözüm önerileri üretilmiştir.
  • Proje kapsamında KOP illerinde trafik kazaları ile trafik akışının yoğun olduğu yerleri gösteren pilot simülasyonlar yapılmıştır.

 

Proje sonucunda; büyük altyapı değişikliği önerilerinin yanında kavşak geometrilerinin değiştirilmesi, elektronik denetleme sistemlerinin kurulması ve/veya artırılması, sinyalizasyonların düzenlenmesi, bisiklet yollarının daha güvenli hale getirilmesi, yaya taşıt hareketlerinin düzenlenmesi ve trafik kurallarına riayetin artırılması için eğitim programları düzenlenmesi, trafik işaret ve işaretçilerinin standardizasyonu gibi maliyeti düşük fakat trafik güvenliğine katkısı yüksek çözüm önerileri üzerinde çalışılarak proje tamamlanmıştır.

 

Proje ile ilgili il raporlarını indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje, Ekonomik Kalkınma Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü tarafından yürütülmüştür.

 

PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

 

 

KOP İdaresi’nden Çok Önemli Bir Proje Daha

“KOP Bölgesi Trafik Güvenliği Araştırma Projesi” Sözleşmesi İmzalandı. Devamı ...