Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

KOP Kırsal Kalkınma Modeli Oluşturma Projesi

 

Başkanlığımız tarafından KOP Bölgesi genelinde kırsal dezavantajlı alanlarda yeni tarımsal-kırsal kalkınma modellerinin oluşturulması için “Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal-Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Elma, Kiraz, Üzüm ve Çilek Meyvelerinde Değer Zinciri Analizi Araştırma Etüt Projesi” yürütülmüştür.

 

Proje ile kırsal dezavantajlı alanlarda kalkınmayı sağlamak için eksenlerdeki; katma değeri yüksek ürünler belirlenerek, bu eksenlerin eksikliklerinin ya da zayıf yönlerin belirlenmesi ve giderilmesine yönelik destekleme modeli ve iş planları ortaya konulmuştur.

 

Yine bu çalışma ile KOP Bölgesinin Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde yoğun olarak üretimi yapılan ve özellikle büyük oranda kırsal dezavantajlı alanlar için önemli bir gelir kaynağı olan Elma, Çilek, Kiraz ve Üzüm meyvelerinin, değer zinciri analizi yapılarak, raporlanması gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucunda bu ürünlerin kalitesinin ve pazarlanabilirliğin arttırılmasına yönelik stratejik yol haritası oluşturulmuştur.

 

 

Bu proje iki bileşen olarak değerlendirilmekte olup kırsal dezavantajlı ilçelerde uygulanmakta olan birinci bileşen;

  • Bahçe Bitkileri,
  • Örtü Altı Sebzecilik,
  • Küçükbaş Hayvancılık,
  • Serbest Sistem Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği,
  • Arıcılık,
  • Organik ve İyi Tarım,
  • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler,
  • Örgüt Yapısının Güçlendirilmesi,
  • Ürün Dağıtım Kanalları ve İşleme Tesislerinin İncelenmesi,
  • Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyetler eksenlerinde yürütülmektedir.      

 

İkinci bileşende ise KOP Bölgesi’nin Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinin tamamını kapsayacak şekilde; Elma, Kiraz, Çilek ve Üzüm meyvelerinde Değer Zinciri Analizi yapılmıştır. Kırsal Dezavantajlı 36 ilçede yapılmış olan araştırmanın sonuçlanmasıyla birlikte 2017 Yılı KOP Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Çağrı Rehberi hazırlanmış olup proje başvuruları alınmıştır. Başvuruları alınan bu projelerin değerlendirme süreçleri tamamlanmış, ödenekleri aktarılmıştır.