Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

KOP Kırsal Kalkınma Modeli Oluşturma Projesi

 

Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal-Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve Elma, Kiraz, Üzüm ve Çilek Meyvelerinde Değer Zinciri Analizi Araştırma Etüt Projesi

 

Bu proje ile kırsal dezavantajlı alanlarda kalkınmayı sağlamak için aşağıda belirtilen eksenlerde;  katma değeri yüksek ürünlerin belirlenmesi,  bu eksenlerde ortaya koyulan eksikliklerin giderilmesine yönelik destek modellerinin ve iş planlarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

 

Proje kapsamında, KOP Bölgesinin Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde özellikle büyük oranda kırsal dezavantajlı alanlar için önemli bir gelir kaynağı olan elma, çilek, kiraz ve üzüm üretiminin, değer zinciri analizi, tedarik zinciri analizi, elmas modeli, GZFT Analizi, kümelenme vb. yaklaşımlar çerçevesinde incelenerek, raporlanması gerçekleştirilecektir. Bu çalışmaların sonuçlarına göre bu ürünlerin kalitesinin ve pazarlanabilirliğinin arttırılmasına yönelik stratejik yol haritası oluşturulacaktır. Bu proje iki bileşen olarak değerlendirilecektir.

 

  • Bahçe bitkileri, örtü altı sebzecilik, küçükbaş hayvancılık, serbest sistem kanatlı hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, organik ve iyi tarım, tıbbi ve aromatik bitkiler, örgüt yapısının güçlendirilmesi, ürün dağıtım kanalları ve işleme tesislerinin incelenmesi, tarım dışı gelir getirici faaliyetler eksenlerinde yürütülmektedir.

 

  • İkinci bileşende ise KOP Bölgesi’nin Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini kapsayacak şekilde; Elma, Kiraz, Çilek ve Üzüm Ürünlerinde Değer Zinciri Analizi yapılmaktadır. Gelinen aşamada anket çalışmaları sonuçlanmış olup Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde toplam 36 ilçede üreticilerle istişare toplantıları gerçekleştirilmiştir. 

 

 

Bu proje, Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.

 

PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

 

 

 

 

KOP Tarımı İçin İstişare Toplantıları Yapılıyor

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘KOP Bölgesi genelinde kırsal dezavantajlı alanlarda yeni tarımsal-kırsal kalkınma modellerinin oluşturulması’ projesinin istişare toplantıları yapılıyor. Devamı ...

 

KOP İdaresinden bölge tarımı için ‘Kalkınma Modeli Geliştirme’ projesi

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KOP Bölgesi genelinde kırsal dezavantajlı alanlarda yeni tarımsal-kırsal kalkınma modellerinin oluşturulması için hazırladığı yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Devamı ...