Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

KOP OKUYOR PROJESİ

KOP OKUYOR PROJESİ

“KOP Bölgesi’nde Okuma Alışkanlığı ve Kültürünün Artırılarak Sürdürülebilirliğin Sağlanması Mali Destek Programı”

 

KOP Bölgesinde yer alan 6 ilde “KOP Bölgesi’nde Okuma Alışkanlığı ve Kültürünün Artırılarak Sürdürülebilirliğin Sağlanması Mali Destek Programı (KOP Okuyor Projesi)” kapsamında çağrı programı düzenlenmiş; paydaş kurumlarla görüşülmüş ve proje ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda 05.08.2016-30.09.2016 tarihleri arasında proje çağrı programı gerçekleştirilmiş, başvurular alınmış ve toplam 683 proje değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

 

Program kapsamında desteklenecek projelerin tespiti için Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Başkanlığımız uzmanları ile akademisyenlerden oluşan 15 kişilik “Teknik ve Mali Değerlendirme Kurulu” oluşturulmuştur.

 

Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutulan 683 projenin toplam bütçesi 19.762.035 TL, talep edilen toplam destek tutarı ise 18.992.096 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu projeler arasından başarılı bulunan 75 proje belirlenmiştir.

 

Proje yatırım programına alınırken KOP Bölgesi’nde Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illeri bulunmakta olup tahsis edilen ödenek 4 ile göre planlanmıştır. Ancak 2016 yılı içerisinde Bakanlar Kurulu’nun 8870 sayılı kararı ile KOP Bölgesi’ne eklenen Nevşehir ve Yozgat illeri ile birlikte proje toplamda 6 ilde yürütülmeye başlanmıştır. Projenin uygulanacağı sahanın genişlemesi ve değerlendirme sonrası desteklenebilecek nitelikteki proje sayısının fazla olması nedeniyle proje ödeneği 1.263.000 TL’den 1.000.000 TL artırılarak 2.263.000 TL’ye çıkarılmıştır.

 

Proje teklif çağrısına çıkıldıktan sonra Bakanlar Kurulu’nun 9140 sayılı kararı ile de Kırıkkale ve Kırşehir illeri Başkanlığımızın görev alanı kapsamına alındığından 2016 yılı teklif çağrısında Kırıkkale ve Kırşehir illeri yer alamamıştır.

 

Sonuç olarak Kalkınma Bakanlığımızın Olur’u ile KOP Okuyor Projesi kapsamında başarılı bulunan projelerin desteklenmesi uygun görülmüştür. Başarılı projeler en yüksek puan alandan itibaren aşağıdaki tabloda sıralanmıştır. 

 

KOP OKUYOR PROJESİ KAPSAMINDA 2017 YILINDA DESTEKLENEN PROJELER İÇİN TIKLAYINIZ.

 

PROJE İLE İLGİLİ DUYURU VE HABERLER İÇİN

 

 

http://kopokuyor.kop.gov.tr