Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

KOP OKUYOR PROJESİ

“KOP Bölgesi’nde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi Mali Destek Programı” (KOP OKUYOR)

 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın KOP Eylem Planı’nda belirlenen amaçlara uygun olarak, ulusal ölçekli stratejiler doğrultusunda okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik farkındalık oluşturmak için yapılan projelere mali destek sağlayan bir programdır.

 

Programın amacı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın, KOP Bölgesi’nde yer alan illerde okuma kültürünü sürdürülebilir hale getirmek, öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlarımızın okuma yazma alışkanlıklarını geliştirmektir. Program kapsamında; kırsal dağlık alanlardan gelen, ilköğretim öğrencilerini hedef grup olarak belirleyen, engellilere yönelik olarak hazırlanan, proje sonu çıktıları birden fazla olan ve yenilikçi proje başvuruları öncelikli kabul edilmiştir.

 

Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinden oluşan KOP Bölgesi’nde okuma alışkanlığı ve kültürünü artırmak amacıyla KOP Okuyor Projesi kapsamında “Okuma Kültürü ve Farkındalık Çalıştayı” düzenlenmiştir. Konya’da gerçekleştirilen söz konusu Çalıştaya katılan ilgili kurum temsilcileri, akademisyenler, proje yürütücüleri, öğretmenler ve öğrenciler “okuma kültürü” kavramına odaklanmış ve bölgedeki okuma kültürüne ilişkin sorunlara çözüm önerileri sunmuşlardır. Hazırlanan Çalıştay Raporu ışığında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülebilcek güdümlü proje fikirleri oluşturulmuştur.

 

2016-2018 yılları arasında proje kapsamında bugüne kadar 140 projeye 9.113.026 TL finansman desteği sağlanmıştır.