Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

KOP OKUYOR PROJESİ

“KOP Bölgesi’nde Okuma Alışkanlığı ve Kültürünün Artırılarak Sürdürülebilirliğin Sağlanması Mali Destek Programı”

 

(KOP OKUYOR PROJESİ)

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın KOP Eylem Planı’nda belirlenen amaçlara uygun olarak, ulusal ölçekli stratejiler doğrultusunda okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik farkındalık oluşturmak için yapılan projelere mali destek sağlayan bir programdır. Bu programın amacı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın, KOP Bölgesi’nde yer alan illerde okuma kültürünü farkındalık yaratarak sürdürülebilir hale getirmek, öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlarımızın okuma yazma alışkanlıklarını geliştirmektir.

 

Proje yatırım programına alınırken KOP Bölgesi’nde Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illeri bulunmakta olup tahsis edilen ödenek 4 ile göre planlanmıştır. Ancak 2016 yılı içerisinde Bakanlar Kurulu’nun 8870 sayılı kararı ile KOP Bölgesi’ne eklenen Nevşehir ve Yozgat illeri ile birlikte proje toplamda 6 ilde yürütülmeye başlanmıştır. Proje teklif çağrısına çıkıldıktan sonra Bakanlar Kurulu’nun 9140 sayılı kararı ile de Kırıkkale ve Kırşehir illeri Başkanlığımızın görev alanı kapsamına alındığından 2016 yılı teklif çağrısında Kırıkkale ve Kırşehir illeri yer almamıştır. 2017 yılında çağrı programı uygulanıp Kırıkkale ve Kırşehir illerinden de başvurular alınmıştır.

 

Söz konusu proje ile 2016 yılında Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir ve Yozgat İllerinde çağrı programı düzenlenmiş olup 75 projeye mali destek sağlanmıştır. 2017 yılında ise Kırıkkale ve Kırşehir illerinde çağrı programı düzenlenmiş olup 19 projeye mali destek sağlanmıştır. Diğer yandan Okuma Kültürü ve Farkındalık Çalıştayı yapılmış olup çalıştay çıktılarına göre güdümlü projeler yürütülmeye başlanmıştır.

 

* 2018 Yılı KOP Okuyor Mali Destek çağrısı için tıklayınız.