Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi

 

Kalkınma Bakanlığı’nca hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisi (2015-2018) ile ortaya konulan ülkemizin konumsal avantajlarından faydalanarak, 2020 yılında 50 Milyar ABD Doları’nı aşması beklenen veri merkezleri pazarından daha fazla pay alabilmesi hedefi doğrultusunda, KOP Eylem Planı (2014-2018) kapsamında yenilikçi bir model olarak Konya ilinde Veri Merkezleri Bölgesi kurulmasına yönelik uygunluk araştırması Başkanlığımızca yaptırılmıştır.

 

Projede bilişim sektöründe yatırım yapmayı planlayan yatırımcılara kılavuz olması, farkındalıkların sağlanması, yatırım öncesi fizibilite ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası düzeyde yatırımcıların da ilgi duyabileceği konsept bir veri merkezi bölgesi modelinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

 

Gelişen iletişim teknolojileri ve altyapılar sayesinde kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlar elde ettikleri ve kullanacakları bilgileri veri merkezlerinde depolamakta ve işlemektedir. Bu veri merkezlerinin kurulacağı alan ve binaların; güvenlik, tabii afet riski, iletişim ve enerji altyapısı gibi hususlarda bazı özelliklere haiz olması gerekliliği de bilinmektedir. Ancak ülkemizde yapılan pek çok yatırımda bu hususlara hassasiyet gösterilmeden veri merkezi kurulduğu görülmektedir. Bu münferit yatırımlar ise hem kaynak israfına hem de güvenlik zafiyetine neden olmaktadır.

 

Söz konusu sıkıntıların en aza indirilmesi için Dünya'da verilerin, merkezi yapılarda depolanmasına yönelik bir eğilim oluşmuş ve bu eğilim doğrultusunda dünyanın pek çok ülkesinde veri merkezi yatırımları yapılmaktadır. Veri merkezleri yatırımları kuruldukları ülkeler açısından hem ekonomik hem de stratejik bakımdan büyük değer taşımaktadır. Veri merkezleri yaygınlaştırılarak, otoyollar kadar önemli olan fiber optik altyapıların yaygınlaştırılması Türkiye'nin bir fiber optik koridoru olmasını da sağlayabilecektir.

 

Bu bağlamda araştırma kapsamında Organize Sanayi Bölgeleri veya Teknoparklara benzer yapıda olması öngörülen uzun vadede bir kümelenmeye de dönüşmesi beklenen “KOP Veri Merkezleri Bölgesi”ne (KOP VMB) yönelik talep analizi, model çalışması ve ekonomik rantabilite hesapları gerçekleştirilmiştir. Veri Merkezleri Bölgesinin yasal altyapısı oluşturulması ve KOP VMB’de yatırım yapacak müteşebbisler için yatırım ortamının iyileştirilmesi için ilgili kamu kurum kuruluşları ile görüşmelere devam edilmektedir. 

 

PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

Hewlett-Packard Enterprise’dan KOP Veri Merkezleri Bölgesine İnceleme 

Türkiye’nin ilk Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi çalışmaları devam ediyor. Projenin kurulacağı alanın yer tespitinin ardından yatırımcı teknoloji şirketleri proje hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için KOP İdaresi’ni ziyaret ediyor. Devamı ...

Başbakanlık Tanıtım Ajansı’ndan KOP ziyareti

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından fizibilitesi yürütülen ve Konya’da 50 bin metrekare alana kurulması planlanan Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi’nde sona gelindi. Türkiye’nin ilk ve tek Veri Merkezleri Bölgesi projesine Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’ndan tam destek geldi.  Devamı...

 

Konya Veri Merkezi Avrupa’da Tanıtıldı

Veri Merkezleri Bölgesi Avrupa Tanıtımı Almanya’da yapıldı.  Devamı ...

 

Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi Tanıtım Toplantısı

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından fizibilitesi yürütülen ve Konya’da 50 bin metrekare alana kurulması planlanan Türkiye’nin ilk Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi tanıtım toplantısı Dedeman Otel'de yapıldı. Devamı ...

 

KOP Bölgesi Bilişim Vadisi Olma Yolunda

Konya Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi Danışma Kurulu Toplandı.  Devamı ...

 

Konya'da Bir Bilişim Vadisi Doğuyor…

“Konya İli Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırma Projesi” Sözleşmesi KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nda imzalandı. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde Birinci Dünya Savaşı sırasında ülkenin en mahrem kayıtlarının saklandığı Konya, bugün Türkiye’nin güvenli “Bilişim Vadisi” olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor.  Devamı ...