Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KOP KÖSİP)

KOP İdaresi tarafından görev alanındaki Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde kuraklığın önlenmesi, sulamada etkinliğin ve üretimde verimliliğin artırılması amacıyla, mevcut sulama sistemlerin rehabilite edilmesi ve basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) yürütülmektedir.

 

Başkanlığımızın görev alanına yeni katılan Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerinde de KÖSİP projeleri uygulanmaya başlanmıştır. KÖSİP Projeleri 2011 yılından itibaren İl Özel İdareleri ile 2014 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi ve 2016 yılında da GTHB Konya İl Müdürlüğü’nün katılımı ile işbirliği içerisinde uygulanmaktadır.

 

Programının amacı; özellikle dağlık kırsal alanlarda kış akımlarıyla taşkınlar yapıp, yazın tamamen kuruyan dereler üzerinde küçük depolamalar ve sulama tesisleri yapılması ve söz konusu depolamalardan sulama mevsiminde su ihtiyacının karşılanması yanı sıra, mevcut küçük ölçekli açık kanal sulama sistemlerinin kapalı şebekeye dönüştürülmesini sağlamaktadır.

 

KÖSİP’in uygulandığı bölgelerde sulama problemi büyük ölçüde çözülerek, yöre halkının gelir seviyesi önemli ölçüde artmış, yoğun göçlerin yaşandığı köylerde, göç durma noktasına gelmiş ve hatta bazı köylerde ise köylere geriye dönüşlerin yaşandığı bile gözlenmiştir.

 

Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı kapsamında gölet ve sulama tesisleri ile sağlanan faydanın yanı sıra, yöre halkının getirisi yüksek olan ürünlerin ekim/dikimine yönlendirilmesi sağlanmıştır. Bu sayede projelerin uygulandığı bölgede tarımsal üretimin artması, yöre halkının gelir düzeyinin önemli ölçüde yükselmesi ve kırsal altyapının sürdürülebilir gelişmeye imkân tanıyacak biçimde geliştirilmesi sağlanarak bir model oluşturulmuştur. Örnek bir model haline gelen KOP KÖSİP bu özelliği ile diğer Kalkınma İdarelerinin bulunduğu illerde de uygulanmaya başlanmıştır.

 

 

konya escort konya merkez escort selçuklu escort escort konya meram escort