Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KOP KÖSİP)

Haritanın büyük hali için tıklayınız.

 

 

KOP İdaresi tarafından kuraklığın önlenmesi, sulamada etkinliğin ve üretimde verimliliğin artırılması, mevcut sulama sistemlerin rehabilite edilmesi ve basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) yürütülmektedir. Bu bağlamda, proje 2011 yılından itibaren Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde ve 2016 yılından itibaren ise Başkanlığımızın görev alanına yeni katılan Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerinde uygulanmaya başlanmıştır.

 

Bölgede yeterli yağışın olmaması ve kullanılabilir su kaynağı potansiyelinin az olmasına karşın tarıma elverişli arazinin çok olması nedeniyle bölgede su kısıtı yaşanmaktadır. Bundan dolayı söz konusu arazilerin yaklaşık 1/3’ü sulanabilmektedir. Ayrıca bölgede yöre halkının yaşam kalitesini düşüren; altyapı problemleri, gelir getirici faaliyetlerin sınırlılığı ve bunlara bağlı oluşan yoğun göç hareketleri de bölgenin en önemli sorunlarını teşkil etmektedir.

 

Bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla uygulanan KOP KÖSİP Projeleri ile özellikle dağlık kırsal alanlarda küçük depolamalar ve sulama tesisleri yapılarak sulama sorunu çözülmeye çalışılmış, tarımsal amaçlı gelir seviyesi yükseltilerek buna bağlı istihdam artırılmış ve sosyal refah düzeyi üzerinde kısa sürede faydaya dönüşmesi sağlanmıştır.

 

Bu program, 2011 ve 2012 yıllarında Kalkınma Bakanlığı bütçesinden aktarılan finansman ile 2013 yılından itibaren ise KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bütçesi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. KÖSİP Projeleri, 2011 yılından itibaren İl Özel İdareleri ile 2014 yılından itibaren Konya Büyükşehir Belediyesi ve 2016 yılından itibaren de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde uygulanmaktadır.

 

Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı kapsamında gölet ve sulama tesisleri ile sağlanan faydanın yanı sıra, yöre halkının getirisi yüksek olan ürünlerin ekim/dikimine yönlendirilmesi sağlanmıştır. Bu sayede projelerin uygulandığı bölgede tarımsal üretimin artması, yöre halkının gelir düzeyinin önemli ölçüde yükselmesi ve kırsal altyapının sürdürülebilir gelişmeye imkân tanıyacak biçimde geliştirilmesi sağlanarak bir model oluşturulmuştur.

 

Proje, Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir. 

 

 

KÖSİP TANITIM KİTAPÇIĞINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

 

Aksaray’a 3 Milyon TL’lik Kapalı Sulama Tesisi

Aksaray’da 430 hektarlık sulama sahasına Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 3 Milyon TL’lik yatırımla kapalı sistem sulama tesisi yapıldı.  Devamı ...

 

KOP KÖSİP 2015 Yılı Protokolleri İmzalandı

Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini kapsayan KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) 2015 yılı ödenekleri, imzalanan protokollerin ardından aktarılmaya başlandı. Devamı ...

 

KOP illerine son 5 yılda 338 milyon liralık destek

Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illeri kapsayan 2015 yılı KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) onaylandı. 2015 yılı ödenekleri ile birlikte KOP Bölgesi’ne son 5 yılda 338 milyon lira KÖSİP ödeneği aktarılmış oldu.  Devamı ...

 

KOP KÖSİP 2015 Yılı Projeleri Masaya Yatırıldı

Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren 2015 yılı usul ve esasları çerçevesinde Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) hakkında KOP Bölgesi’ndeki KÖSİP Uygulayıcı Kuruluşları bir araya geldi. Devamı ...

 

Bakan Yılmaz’dan KÖSİP’e 8 Milyon TL Ek Ödenek

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, “KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı” (KÖSİP) kapsamında kullanılacak olan 8 Milyon TL’lik ek ödeneği onayladı.  Devamı ...

 

Aksaray’da sulamaya dev yatırım...

Kapalı sistem sulama tamam, sıra katma değerli üretimde… Devamı ...