Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP)

 


 

KOP TEYAP Nedir?

 

KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP), KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, KOP Eylem Planı kapsamında, 2015-2018 döneminde kamu kurumları ve STK’larla işbirliği içerisinde yürütülecek tarımsal eğitim ve yayım projesidir.

 

Projenin Gerekçesi

 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen “KOP Bölgesinde Tarımsal Eğitim ve Yayım İhtiyaç Analizi” çalışmasında bölgede tarımla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında, çiftçi örgütlerinde çalışan teknik personellerin bitkisel üretim ağırlıklı olmak üzere bitki ve hayvancılık üretiminde birçok alanda eğitime ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir. Bunun yanında bölge çiftçisi için önerilen konuların içinde genel tarımsal eğitim ön plana çıkmış olup bu durum bölge çiftçisinin belirli bir kısmının tüm tarımsal faaliyetlerde uygun teknikleri kullanamadığına işaret etmektedir. Dolayısıyla bölgede tarım sektöründe faaliyet gösteren hem teknik personellerin hem de çiftçilerin eğitime ihtiyaç duydukları görülmektedir.

 

Projenin Amacı

 

KOP TEYAP ile, son zamanlarda gerçekleştirilen altyapı yatırımlarından gerekli verimin alınabilmesi, modern teknolojiler ile çiftçilerimizin buluşturulabilmesi, bölgeye has sorunlar odağında tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin ve bu konuda hizmet veren başta çiftçi örgütleri olmak üzere kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunmak ve yeni nesillere çiftçilik mesleğinin benimsetilmesi amaçlanmaktadır.

 

KOP TEYAP'ın Hedef Kitlesi

 

 • Kamu, özel sektör ve STK’larda tarımsal danışmanlık hizmeti sunan teknik personeller,

 • KOP Bölgesindeki çiftçiler,

 • İlk ve ortaöğretimdeki öğrenciler.

 

KOP TEYAP'ın Hedefleri

 

 • Bölgedeki tarımsal eğitim ve yayımın ihtiyaç analizinin yapmak.

 • Tarımsal yayımcıların kapasitesinin artırmak.

 • Çiftçilerin kapasitesini artırmak.

 • Çiftçilerin kendiliklerinden tarım danışmanlarından hizmet alır hale getirmek.

 • Toprak, su ve enerji kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak.

 • Yenilenen modern tarım tekniklerinin kullanımını artırmak.

 • Bölgede iyi ve organik tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak.

 • Çiftçilere gelirlerini ve yaşam kalitelerini arttırmanın yollarını göstermek.

 • Gençlerin ve çocukların tarıma bakışları ve çiftçilik algılarını iyileştirmek.

 

Çiftçilerin beşeri kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları tarafından STK ortaklığı ile çiftçilere yönelik yapılacak eğitim ve yayım projeleri için "KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Mali Destek Programı"na çıkılmaktadır. Program kapsamında; bitkisel üretimde toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımının sağlanmasına, kırsal dezavantajlı alanlardaki tarım sektöründeki verimliliğinin, hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin arttırılmasına yönelik konular öncelikli olmak üzere eğitim ve yayım projeleri kabul edilmekte ve mali destek verilmektedir. 

 

Proje, Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir. 

 

 

Web Sitesi için tıklayınız.

 

PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

 

KOP İdaresi’nden Çiftçilere Destek

KOP, Bilinçli Çiftçileri ve Katma Değerli Üretimi Destekliyor. KOP Kırsal Kalkınma desteklemeleri Aksaray’da törenle sahiplerini buldu. Devamı ...

 

Karaman'da KOP Kırsal Kalkınma ve TEYAP Kapsamında Projeler Devam Ediyor

Karaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, KOP Kırsal Kalkınma Programı ve KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi kapsamında 1 milyon 335 bin TL hibe desteği almaya hak kazandıkları 4 adet projeyi düzenledikleri basın açıklaması ile kamuoyuna duyurdu.Devamı ...

 

KOP TEYAP 2017 Yılı Mali Destek Çağrısı Başladı

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) kapsamında, bölgedeki bitki ve hayvancılık sektörüne ilişkin eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin artırılması için 2017 yılında da mali desteğini sürdürüyor. Devamı ...

 

 

KOP İdaresi’nden Uygulamalı ‘Ana Arı Yetiştiriciliği’ Eğitimi

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) kapsamında başlattığı eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Devamı ...

 

 

“KOP Bölgesi Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayları” tamamlandı

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Bölge tarımının sürdürülebilirliğini sağlanmak amacıyla pek çok alanda proje geliştirdiklerini belirterek, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık konusunda da bölge geleceğine ışık tutacak çalışmalar yaptıklarını söyledi. Devamı ...

 

KOP İdaresi’nden Hayvancılık Çalıştayları

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KOP Bölgesindeki hayvancılığı masaya yatırıyor. Konya’da büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık çalıştayları düzenlenecek Devamı ...

 

 

KOP TEYAP Değerlendirme ve Tanıtım Toplantısı Yapıldı

KOP TEYAP kapsamında 2016 yılında gerçekleştirilen destekleme projelerinin genel değerlendirilmesi ve 2017 yılında desteklenecek projeler için tanıtım toplantısı yapıldı. Devamı ...

 

Arıcılar KOP İdaresi’nde “Bilinçli Arıcılık Eğitimleri” Aldı

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma idaresi Başkanı İhsan Bostancı, arıcılık konusunda uygun iklim şartları ve zengin bitki örtüsü ile dünya genelinde öne çıkan Türkiye’de ve KOP Bölgesi’nde bilgiye dayalı üretim yapılabilmesi için çaba harcadıklarını söyledi. Devamı ...

 

KOP TEYAP Kapsamında Göçü Engellemeyi Amaçlayan Proje

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle Samsun Bafra ilçesinden getirilecek olan Bafra koyunu, Niğde’den işsizlik nedeniyle oluşacak göçü engellemeyi amaçlıyor. Devamı ...

 

KOP’tan Uygulamalı Eğitim Altyapılarına Destek

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) kapsamında Selçuk Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakültesi uygulamalı eğitim altyapısının güçlendirilmesi için 4.8 milyon liralık yatırım desteği sağladı. Devamı ...

 

KOP İdaresi’nin Düzenlediği Arıcılık Konferansı Büyük İlgi Gördü

KOP İdaresi KOP TEYAP kapsamında "Yaşamak İçin Arı Konferansı" düzenledi. Konferansa akademisyenler, öğrenciler, kamu, STK temsilcileri ile üreticiler büyük ilgi gösterdi. Devamı ...

 

KOP İdaresi’nden 'Yaşamak İçin Arı Konferansı'

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünya genelinde canlı yaşamının devam etmesinde önemli bir role sahip olan arılar için "Yaşamak İçin Arı" konferansı düzenliyor. Devamı ...

 

KOP İdaresi’nden KOP TEYAP Kapsamında Fidancılık Eğitimi

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, bölgedeki tarımsal yayımcıları ve teknik personelleri fidan yetiştiriciliği konusunda bilinçlendirmek için “Fidan Yetiştiriciliği” eğitimi veriyor. Devamı ...

 

Karaman’da ‘Elma Hasadı’ Eğitimi

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının düzenlediği eğitimde İşçi Çavuşlarına ve hasat işçilerine ‘Elma Hasadı’ konulu bir dizi eğitim verildi.  Devamı ...

 

KOP Bölgesindeki Tarımsal Yayımcıların Eğitim Talepleri Alınacak 

KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) kapsamında bitkisel üretim ve hayvancılık konularında teknik personel eğitimler talepleri alınacak. Devamı ...

 

KOPTEYAP 2016 Yılı Mali Destek Programı Süre Uzatımı

Son başvuru tarihi 22 Temmuz 2016 olan KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi 2016 Yılı Mali Destek Programı başvuruları 15 Ağustos 2016 Pazartesi mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Devamı ...

 

KOP İdaresi'nden KOPTEYAP Kapsamında Çilek Yetiştiriciliği Eğitimi 

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde’de faaliyet gösteren ziraat mühendislerine 4 gün boyunca teorik ve pratik esaslı ‘Çilek Yetiştiriciliği’ eğitimi verdi. Devamı ...

 

'Kadın çiftçilerimiz eğitimde...'

KOP İdaresi tarafından yürütülen KOP TEYAP kapsamında Konya'nın Taşkent ilçesinde kadınlara “Sağlıklı Beslenme”, “Sebze-Meyve Kurutma”, “Peynir Yapımı” ve “Aile İçi İletişim” konularında eğitimler verildi. Devamı ...

 

KOP TEYAP kapsamında 'Ilıman İklim Meyve Yetiştiriciliği Eğitimi' gerçekleştirildi. 

KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) kapsamında Isparta’nın Eğirdir ilçesinde “Ilıman İklim Meyve Yetiştiriciliği Eğitimi” gerçekleştirildi. Devamı ...

 

KOP TEYAP Kapsamında Ayçiçeği Yetiştiriciliği Eğitimi

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) kapsamında eğitimlerine devam ediyor. Devamı ...

 

KOP TEYAP Eğitimleri Devam Ediyor

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) kapsamında 2015 yılı içerisinde tarımsal eğitim projeleri için 800 bin liralık kaynak oluşturulduğunu belirterek, 2016 yılında da eğitim faaliyetlerinin artarak devam edeceğini söyledi. Devamı ...

 

KOP’tan İstihdama Katkı Sağlayacak Eğitim Hamlesi

KOP İdaresi Tarımsal Eğitimlerini Sürdürüyor Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) kapsamında 2016 yılında yapılacak eğitimlerde istihdam sorunu yaşayan tarımsal yayımcılara yöneleceklerini söyledi. Devamı ...

 

KOP TEYAP Eğitimleri devam ediyor

KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (TEYAP) kapsamında "Büyükbaş Hayvancılık Eğitimi", Karaman’da başladı. Devamı ...

 

KOP TEYAP Kapsamında Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Eğitimi başladı

Kalkınma Bakanlığı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen ve kısa adı KOP TEYAP olan proje kapsamında, “Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği” eğitimlerinin açılışı Karaman'da yapıldı. Devamı ...

 

KOP İdaresi’nden Bölge Tarımına 794 Bin Lira Hibe

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (TEYAP) kapsamında bu yıl 14 projeye toplam 794 bin 506 liralık hibe desteği sağlandığını açıkladı.  Devamı ...

 

KOP TEYAP eğitimleri başladı

Aksaray’da başlayan ‘Tarımsal Yayım’ konulu eğitime, kamu ve özel sektörde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veren ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, tekniker ve teknisyenler katıldı. Devamı ...

 

KOP TEYAP Raporu Yayımlandı

KOP Bölgesinde Tarımsal Eğitim ve Yayım İhtiyaç Analizi Sonuç Raporu yayımlandı. Devamı ...

 

KOP TEYAP Çalıştayları tamamlandı

Tarımda değişimin, Bölgede dönüşümün esaslarının belirlendiği Tarımsal Eğitim ve Yayım Analiz Projesi Çalıştayları tamamlandı. KOP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu, çalıştayların, KOP Eylem Planı’nın ana eksenlerinden biri olan tarımsal altyapı ve faaliyetlerinin güçlendirilmesi ile bölgenin daha hızlı kalkınmasına ışık tutacağını söyledi. Devamı ...

 

KOP TEYAP başlıyor

KOP İdaresi tarafından hazırlanan ve 2015 yılında faaliyete girecek olan KOP TEYAP “Tarımsal Eğitim ve Yayım Analizi Projesi” için saha analiz çalıştayları başlıyor. Devamı ...