Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Süstaşı İşleme Projesi

 

 

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen “Tarım Dışı Alanlarda Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması Süstaşı İşlemeciliği” projesi ile dağlık/kırsal kesimde ve tarım dışı alanlarda yaşayan nüfusa ek bir gelir getirmeyi ve bu nüfusun yerinde kalarak üretime destek olmalarını hedeflenmektedir.

 

Bu amaçla Selçuk Üniversitesi bünyesinde “SÜKOP Süstaşı Eğitim ve Uygulama Atölyesi” kurulmuştur. Bu merkez atölyede eğitim görecek dağlık/kırsal kesimdeki vatandaşların başlangıçta pilot ilçelerde kurulacak olan küçük atölyelerde süs taşı üretimi yaparak gelir elde etmeleri öngörülmektedir. Proje kapsamında pilot atölye kurulacak her bir ilçe için spesifik bir iş alanı çıkartılacak olup (tespih, kolye, yüzük, saat vb.) atölyelerde üretilecek süs taşlarının işlenmesi için gereken ham madde temini ve işlenen ürünlerin pazarlanması Selçuk Üniversitesi tarafından sağlanacaktır.

 

Taşkent ilçemizdeki vatandaşlardan oluşan ilk kursiyerlerimiz Selçuk Üniversitesi bünyesindeki merkez atölyede mayıs ayında eğitimlerini tamamlamışlardır. 15 günlük bu eğitimden sonra 10 Ağustos 2016 tarihinde Taşkent’teki atölyemizde ‘Taş, Taşkent’te İşlenir’ sloganı ile doğal taşlar işlenmeye başlanmıştır. Aynı zamanda bu mini atölyede vatandaşlarımız için hem eğitimler devam edecek olup hem de taşları işleyip ek gelir elde edeceklerdir. Bu uygulama KOP illeri geneline yaygınlaştırılacaktır. İkinci üretim atölyesi Karaman İli Ermenek ilçesinde kurulmuş olup eğitimini tamamlayan vatandaşlar ilçelerinde üretime başlamışlardır.